Alkalmazható-e a mucosat a visszér ellen, EliXir Szerrapeptáz


Orvosi Hetilap, Azonban ezzel a műszerrel az egész vé­konybél nem vizsgálható végig, mivel a tel­jes mucosafelszín nem hozható látótérbe, és a vékonybélen sosem sikerül a műszert végigvezetni. Ezért a distalis vékonybél di­agnosztikájában ma is elsőrendű a radioló­giai vizsgálat. Ennek céljára azonban a ha­gyományos, nyeletéses vékonybél vizsgálat nem alkalmas, ezért enteroclysist kell al­kalmaznunk.

Ez utóbbi során bárium, majd metilcellulóz befecskendezésével ket­tős kontrasztos vizsgálatot is végezhetünk. Víz vagy levegő bejuttatásával tökéletesít­hetjük a kettős kontrasztos hatást, és az egész vékonybelet a Treitz-szalagtól a Bauhin-billentyűig ábrázolhatóvá tehetjük. A kombinált módszer segítségével a proxi­malis vékonybélszakasz áttekintésén, mint elsődleges célon kívül az enteroscopiának azt az előnyét is kihasználjuk, hogy az ente- roclysishez szükséges szondát sokkal gyor­sabban le tudjuk vezetni a vékonybélbe, mint ha csak enteroclysist végeznénk.

Ezáltal a tubus levezetésének ideje lerövi­dül, a sugárterhelés csökken.

A szerzők ajánlják az entcroscopia és az enteroelysis együttes alkalmazását, amely egy újabb te­rületen kívánja meg a gastroenterológus és a radiológus együttműködését, a betegek javára. Csermely Lajos dr. Az oesophagus varixok hydrosztatikus nyomásának mérése.

Staritz, M. Mainz : Dtsch.

Értékelések

A nyelőcső visszértágulataiban uralkodó nyomás direkt és indirekt módszerrel mér­hető. A direkt nyomásmérés finom kaliberű selerotizáló tűvel történik. Endoscopos el­lenőrzés mellett a varixot punctióval vizs­gálják. A tűt szonda segítségével konyhasó tartalmú folyadékoszloppal kötik össze. Referencia nyomásként megállapítják az oesophagusban uralkodó nyomást, mely­nek értékét kivonják a varix nyomáséból, s a különbség a visszérben uralkodó hydrosz­tatikus nyomás. Az indirekt nyomásmérés a varix falára helyezett szenzor segítségével történik szenzorral ellátott szondák nincsenek ke­reskedelmi forgalomban.

Szövődmény egyik módszerrel sem for­dul elő, a punkciós hely kis vérzései endos- coppal tamponálhatók. Nyugalmi körülmények között a varix nyomás értéke 10—44 Hgmm, a nagyobb visszértágulatok nyomása magasabb, mint a kisebbeké. A varixok nagyságából, a fal elváltozásaiból, megelőző vérzésekből kö­vetkeztetni lehet a hydrosztatikus nyomás nagyságára, de az tompa fájdalom a lábban, visszeres esetek veszélyezte­tettségét nehéz pontosan becsülni.

A na­gyon magas varix nyomású betegek vérzés rizikója magasabb, mint azoké, akiken a nyomás 12 Hgmm alatt van. E megállapítás mind a korai, mind a késői vérzés recidí­vákra érvényes.

alkalmazható-e a mucosat a visszér ellen

A varix falának cseresz­nyepiros foltozottsága és a varix nyomás között korreláció észlelhető. A nyo­más értéke objektív, biztos, reprodukálható paraméter. Alkalmas a kórfolyamat követé­sére, de figyelembe kell venni, hogy az ér­ték változik, élettani körülmények is befo­lyásolják. A nyomást növeli az étkezés, a hasűri nyomás fokozódása.

www.nelegybeteg.hu - Zsoldos Bence weblapja

A testhelyzet nem befolyásolja, a légzés csak kis mér­tékben. A varix nyomást csökkentő gyógyszerek különböző módon hatnak: csökkentik a v.

A varixban uralkodó nyomás mérése a gyógyszerek hatékonyságának megállapítására is alkalmas. A szer felezési ideje rövid, tartós hatás csak infúziós alkalmazástól várható.

alkalmazható-e a mucosat a visszér ellen

Érdekes megfigyelés, hogy a varix nyomását a digi­talis csökkenti, bár a keringési szempont­ból egészséges betegeken nem minden eset­ben. Szívelégtelenségben szenvedők varix vérzésének megelőzésében azonban sikere­sen alkalmazható. Holländer Erzsébet dr.

A retraktilis mesenteritis diagnoszti­kus és therapiás vonatkozásai. Trautwe- in, C. A retraktilis mesenteritis RM első le­írása, óta esetet ismertet az iroda­lom. A betegség synonymái: mesenterialis lipodystrophia, panniculitis mesenterialis, a mesenterium lipogranulomája, xantho- granulomája, selerotizáló mesenteritis.

Milyen jogszabályok vonatkoznak a betegség utáni adókedvezményre?

A kórkép lényege a mesenterialis zsírszövet degenerációja lymphocytás, plasmasejtes és idegentest óriássejtes infiltrációval, majd progresszív fibrosissal. A szerzők 18 éves nőbetegének egy éve kezdődtek diffúz hasi fájdalmai. Appendi­citis gyanújával laparotomia történt, mely­nek során Crohn-betcgségct nem találtak.

Perzisztáló panaszok, jelentős fogyás, anaemia, enyhe hypoproteinaemia és gyor­sult vérsüllyedés miatt végzett gastrointes­tinalis vizsgálatok nem mutattak kórosat. A következő fél évben állapota nem változott. A megismételt vékonybél rtg.

alkalmazható-e a mucosat a visszér ellen

Ismét laparotomia történt, melynek során kiter­jedt, lapszerű, a mesenterium gyökétől és a pancreastól az aorta bifurcatióig húzódó conglomeratumot észleltek, adhacsioly- sist, biopsziát végeztek. A szövettani lelet RM volt. Prednisolon és cyclophosphamid keze­léssel a gyulladásos jelenségek és a bélpas­sage zavara javultak. A hasi fájdalmakat a ggl.

Навигация по записям

Másfél éves ambuláns kezelés után a cyclophos­phamid adagolást elhagyták, kis adag fenn­tartó prednisolon therapiát alkalmaztak. A beteg állapota két év múlva ismét rom­lott, a fájdalom és a passage zavar kiújult, a CT vizsgálat a hasban kiterjedt, lapszerű idegen szövetet mutatott. A korábbi predni­solon és cyclophosphamid kezeléssel 5 hét után remissio következett be, s az a két gyógyszer fenntartó adagjainak alkalmazá­sával tartós maradt.

A szerzők a betegség lefolyását típusos­nak tartják, melyre a 20—40 év közötti életkor, a női nem dominanciája jellemző. Fiatal korban a betegség gyorsabb prog­ressziót mutat, halálos kimenetel is előfor­dul. Az esetek felében a hasban fájdalmat­lan tumor tapintható, láz, ritkán alkalmazható-e a mucosat a visszér ellen is kialakul. A diagnózist a több helyről nyert szövetminta biztosítja. A lokalizáció változatos: részt vehet a tel­jes mesenterium, a mesenterium gyökének egyes részei, vagy több csomós megvasta- godás keletkezhet.

alkalmazható-e a mucosat a visszér ellen

A kórkép aetiologiája ismeretlen. Töb­ben alkalmazható-e a mucosat a visszér ellen Weber—Christian-betegséghez ha­sonlatos allergiás-hyperergiás reakciót tételeznek föl. Mások a RM-t a retroperito­nealis fibrosissal rokon kórképnek tartják. A kezelés tüneti.

Autimmun atrophiás gastritis ("A" típusú chronicus gastritis, anaemia perniciosában)

Bélelzáródás esetén műtét indokolt. Gyógyszeresen kedvező ered­ményt tapasztaltak cortison és azathioprin kombinációval. A szerzők az elváltozás ki- terjedettsége és a feltételezett autoimmun eredet miatt az utóbbi gyógyszer helyett cyclophosphamidot alkalmaztak.

Recidiváló intestinalis vérzést okozó vascularis anomáliák.

  1. Korrekciós harisnya visszér
  2. Heparin áttekintése varikozusok esetén

Labenz, J. Elisabeth-Krankenhaus, Es­sen : Dtsch. Az intestinalis vérzések forrásának meg­állapítása a gyakori betegségek kizárása után sok nehézséggel járhat. A vérzés okát olykor modem képalkotó eljárásokkal, sőt laparotomiával sem sikerül tisztázni.

  • Balanoposztitisz: Tünetek, diagnózis és kezelés – Symptoma
  • Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

A kórképet rendszerint műtét, vagy kórboncolás alkalmával fede­zik föl, az idősebb életkorban előforduló angiodysplasiával szemben inkább fiatal betegeken. A szerzők 24 éves betegének első gastro­intestinalis vérzése 14 éves korban jelentke­zett. A coecumban kontraszt beöntéses vizsgálattal diónyi, kerek elváltozást talál­tak, melyet Bauhin-billentyűnek gondol­tak.

A nem csillapuló vérzés miatt explora- tív laparotomia történt. Colotomiával eltávolították a makroszkóposán lymphoid polypnak tűnő képletet, mely szövettanilag is lymphoid elemeket tartalmazott.